Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů  
Přístup na Internet  
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek 80 Kč/rok
40 Kč/rok (starší 70 let)
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka  
2. upomínka  
3. upomínka  
Upomínací dopis  

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.