On-line katalog

 

Zde najdete katalog naší knihovny. Registrovaní čtenáři se mohou přihlásit na svůj účet - Na webové stránce https://postrelmov.katalogspk.cz - "Přihlásit se" zadáte jako uživatelské jméno své příjmení (velké začáteční písmeno i diakritiku), jako heslo své číslo čtenáře (máte jej uvedené na průkazce).

 Půjčujeme také knihy z jiných knihoven např. z Městské knihovny T. G. Masaryka v Šumperku nebo z Městské knihovny v Zábřehu. Pokud ani v jedné z těchto knihoven požadovanou knihu nenajdete, lze zapůjčit také knihu z Vědecké knihovny v Olomouci