Virtuální univerzita třetího věku

 
 
 
 
 
 
 
Ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze bychom rádi umožnili starším spoluobčanům vysokoškolské zájmové studium formou Virtuální Univerzity třetího věku. Systém výuky je založen na vysokoškolskými lektory předem natočenými multimediálními přednáškami, které se prostřednictvím internetu aplikují do výukových míst v rámci celé ČR, nezávisle na čase.
Kdo může studovat: osoby se statutem důchodce, invalidní důchodce bez rozdílu věku,  osoby kategorie 50 + (nezaměstnaní). 
Průběh přednášky: Časová náročnost cca 1,5 hodiny 1x za 14 dní. Účastníci sledují přednášku v kolektivu přenosem z internetu na plátno. Po každé přednášce vypracovávají senioři kolektivní test. 
Ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze bychom rádi umožnili starším spoluobčanům vysokoškolské zájmové studium formou Virtuální Univerzity třetího věku. Systém výuky je založen na vysokoškolskými lektory předem natočenými multimediálními přednáškami, které se prostřednictvím internetu aplikují do výukových míst v rámci celé ČR, nezávisle na čase.
 
Kdo může studovat: osoby se statutem starobní důchodce
Průběh přednášky: Časová náročnost cca 1,5 hodiny 1x za 14 dní. Účastníci sledují přednášku v kolektivu přenosem z internetu na plátno. Po každé přednášce vypracovávají senioři kolektivní test.
 
Tématem letního semestru 2021 je světový velikán Leonardo da Vinci.